>
Kullanım Alanları Kullanım Alanları

LNG, enerji ihtiyacını farklı yakıtlarla sağlayan ve yüksek yakıt tüketimine sahip tüm işletmelerde ilgili talimat, standart ve yönetmeliklerde geçen şartların sağlanması durumunda kolaylıkla kullanılabilmektedir. Ağırlıklı olarak her ölçekteki sanayi tesisleri, ticari işletmeler, turistik tesisler gibi yerlerde;

  • Sıcak su ve kızgın su eldesi
  • Buhar eldesi
  • Sıcak hava eldesi
  • Kızgın yağ eldesi
  • Pişirme ve kurutma fırınları
  • Metal işleme (döküm, ergitme, ısıl işlem vs.)
  • Seramik ve cam sanayi
  • Elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır.


Copyright © 2017 LNG CNG | Tüm hakları saklıdır.