>
Sektörel Büyüklükler Sektörel Büyüklükler

2003 yılından bu yana 2 milyar m3 değerinin üzerinde doğal gaz, LNG ve CNG formlarında tüketiciye ulaştırılmış olup, halen yıllık 500 milyon m3 mertebesinde bir pazar mevcuttur.


Ülkemizde sanayi amaçlı toplam doğal gaz tüketiminin yaklaşık %7'si LNG ve CNG formunda gerçekleşmektedir.


Ülkemize ithal edilen toplam LNG'nin yaklaşık %10'u sıvı fazda kamyon tankerlerle taşınarak tüketicilere ulaştırılmaktadır.

  • Yıllık 500 milyon m3 mertebesinde bir doğal gaz pazarı
  • Bugüne kadar yapılan yatırım 250.000.000 TL'nin üzerinde
  • Sadece Botaş M. Ereğlisi LNG terminali yükleme rampaları yatırımı 4.000.000 E'nun üzerinde
  • 1000'in üzerinde LNG tüketicisi
  • 1000'e yakın CNG tüketicisi
  • 250 adet kamyon dorse
  • 1000'e yakın çalışanı istihdam eden bir sektör
  • Botaş'ın Marmara Ereğlisi'ndeki tesisinin yanı sıra Egegaz'ın Aliağa terminalinin aktif hale gelmesiyle, önümüzdeki yıllarda büyümeye aday bir pazar.


Copyright © 2017 LNG CNG | Tüm hakları saklıdır.