>
Faaliyet Alanları ve Çalışma Biçimleri Faaliyet Alanları ve Çalışma Biçimleri

Satış faaliyetinde bulunan üyeler arasında, yürürlükteki mevzuata uygun çalışma ortamını ve bu ortamı bozacak mevzuata aykırı faaliyetleri kontrol altında tutacak tedbirleri almak, derneğin öncelikli amaçlarındandır.


Ayrıca, LNG ve CNG’nin temini, depolanması, nakliyesi ve kullanımı sırasında doğabilecek sorunların giderilmesi, derneğin faaliyet alanındadır. Dernek, bu faaliyet alanlarında gerekli çözümleri araştırmayı ve gerektiğinde bu sahayı düzenleyen mevzuatın eksiklerini gidermek için yetkili idari kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmayı da amaçlamaktadır.


Resmi mercilerce görev verildiği takdirde gözetim, denetim ve raporlama işlemlerini yerine getirmek, sektördeki etik kuralların oluşturulmasına ve yerleştirilmesine, aynı zamanda mevzuatın (teknik, ticari, emniyet vb.) geliştirilmesine katkıda bulunmak da derneğin amaçları arasında yer almaktadır.


Copyright © 2017 LNG CNG | Tüm hakları saklıdır.