>
Doğal Gaz Piyasa Faliyetleri Doğal Gaz Piyasa Faliyetleri

Türkiye doğal gaz piyasası aşağıdaki yedi farklı faaliyetten oluşmaktadır:

  • İthalat
  • İletim
  • Depolama
  • Toptan Satış
  • CNG
  • Dağıtım
  • İhracat


Yandaki grafikte de vurgulandığı gibi, 2011 yılında Türkiye'de yaklaşık olarak toplam 44 milyar m3 doğal gaz tüketilmiştir.


Bu tüketimin 700 milyon m3'ünü LNG, 55 milyon m3'ünü CNG oluşturmaktadır. Bu durum, toplam pazarın yaklaşık %2'sine tekabül etmektedir.


2012 yılına gelindiğinde LNG ve CNG toptan satış şirketleri, Türkiye'de boru hattıyla doğal gazın henüz ulaşamadığı noktalarda 2000'in üzerinde tüketiciye LNG, 1000'e yakın tüketiciye ise CNG ulaştırarak, doğal gaz enerjisinin daha fazla noktada kullanılmasına imkân sağlamıştır.


Bu sayede, ağırlıklı olarak her ölçekteki sanayi tesisleri, ticari işletmeler, turistik tesisler gibi LNG ve CNG kullanıcıları daha verimli bir yakıt alternatifiyle tanışmıştır.


BOTAŞ'ın Marmara Ereğlisi'ndeki tesisinin yanı sıra 2009 yılında faaliyet göstermeye başlayan Egegaz'ın Aliağa Terminali ile ülkemizde farklı noktalardan ürün tedariki sağlanmakta ve bu sayede her geçen yıl LNG'nin kullanım alanlarının yaygınlaşmaktadır.


Copyright © 2017 LNG CNG | Tüm hakları saklıdır.