>
Dernek Hakkında Dernek Hakkında

Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği, İstanbul merkezli olarak, 03.12.2009 tarihinde kurulmuştur.


Dernek, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Türkiye için temiz, çok amaçlı ve çağdaş enerji kaynakları olan LNG ve CNG’nin kullanımını teşvik etmeyi, bu ürünlerin satışında aktif görev alan üyeler arasında iş birliği ve dayanışmayı artırmayı amaçlamaktadır.


Dernek, LNG ve CNG piyasalarını düzenleyen kanun ve ilgili mevzuatların hazırlanmasında üyelerin görüşlerini, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara iletme, savunma ve takip etme görevini üstlenmiştir.


Copyright © 2017 LNG CNG | Tüm hakları saklıdır.