>
Kullanım Alanları Kullanım Alanları

Tıpkı LNG’de olduğu gibi, gerekli talimat, standart ve yönetmeliklerde geçen şartların sağlanması durumunda birçok alanda CNG’den yararlanmak mümkündür.


Ağırlıklı olarak her türlü orta ve küçük sanayi tesisleri ve ticari işletmelerde;

  • Sıcak su ve kızgın su eldesi
  • Buhar eldesi
  • Sıcak hava eldesi
  • Kızgın yağ eldesi
  • Fırınlarda pişirme ve kurutma amacıyla kullanılmaktadır.


Copyright © 2017 LNG CNG | Tüm hakları saklıdır.