>
CNG Nedir CNG Nedir

  • Hava kirliliğinin azaltılması, temiz ve sağlıklı bir çevrenin korunması için doğal gaz son derece önemli bir enerji kaynağıdır.
  • Doğal gaz, tüm fosil yakıtların içerisindeki en temiz enerjidir.
  • Temiz ve çevre dostu olması sayesinde, hem bakım maliyetlerinin azalmasına, hem de ürün kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.


Diğer fosil yakıtlar yerine doğal gaz kullanmak, atmosfere daha az oranda kirletici madde salınımı yapmak demektir. Yüksek oranda doğal gaz kullanımı, birçok zararlı maddenin atmosfere salınımını önlemektedir. Bu anlamda doğal gaz, birçok çevre probleminin çözümüne yardımcı olabilecektir.


  • Sera gazı salınımı
  • Duman, hava kalitesi ve asit yağmurları (çevreye düşük oranlarda azot oksit salındığı için sis oluşturmaz.)
  • Elektrik üretimi ve endüstriyel amaçlı kullanım sonucu oluşan hava kirliliği (daha az zararlı madde salınımı, daha az tortu vb.)


Copyright © 2017 LNG CNG | Tüm hakları saklıdır.